BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0006.05.2020r.
komunikat ZO PTTK w Świdnicy

Zarzad Oddziału PTTK w Świdnicy informuje , że:

WSZYSTKIE RAJDY I WYCIECZKI ZAWARTE W NASZYM KALENDARZU NA ROK 2020 SĄ ZAWIESZONE Z POWODU PANDEMII. WZNOWIENIE GRUPOWEJ, ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI NASTĄPI Z CHWILĄ WEJŚCIA W ŻYCIE STOSOWNYCH PRZEPISÓW. 

07.04.2020r.
Zdrowych Świąt

Niech zmartwychwstały Chrystus napełni radością, spokojem i wiarą w dobro świata.

Życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w atmosferze wiary w lepsze jutro

ŚWIAT WIELKANOCNYCH przesyła

                                                           Zarzad Oddziału PTTK w Świdnicy

26.03.2020r.
UBEZPIECZENIE NNW członków PTTK w okresie 01.04.2020 - 31.03.2023

Koleżanki i Koledzy,

 

Poniżej przesyłam materiał dot. Ubezpieczenia NNW członków PTTK w okresie 01.04.2020 - 31.03.2023

* »» Ulotka

* »» Umowa ubezpieczenia nr TO50/001076/20/A Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/OWU_ergo_hestia_biznes_podroz.pdf> »» Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż;

25.03.2020r.
Turystyka w czasie PANDEMII

KOMPENDIUM WIEDZY DOT. AKTUALNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH, ZALECEŃ DOT. FUNKCIONOWANIA ORAZ POSTULATÓW WSPARCIA BRANŻY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ (W TYM HOTELARSKIEJ, GASTRONOMICZNEJ, ROZRYWKOWEJ, PRZEMYSŁU CZASU WOLNEGO, ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH, BIUR INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) W ZWIAZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

 

cały artykuł (kliknij w link)

23.03.2020r.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE WPŁACAMY NA KONTO

Koleżanki i Koledzy,

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego ( zamknięte biuro Oddziału do odwołania) proponujemy członkom Oddziału PTTK w Świdnicy, aby w miarę możliwości składki członkowskie PTTK opłacali przelewem na konto Oddziału, w tytule podając nazwiska i za jaki rok/lata (np. Wojtyra Anna składka za 2020).

 

Wysokość składek na rok 2020

65 zł składka normalna

40 zł składka ulgowa

30 zł składka młodzieżowa

 

Oddział PTTK w Świdnicy nr konta: 42203000451110000002696240

 

Do ubezpieczenia NNW liczy się data dokonania wpłaty za składkę członkowską PTTK

http://pttk.pl/pttk/przepisy/ . Odbiór znaczków nastąpi w późniejszym terminie w biurze Oddziału.

 

Od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywała nowa umowa ubezpieczeniowa NNW

członków, informacje dot. ubezpieczeń w PTTK zamieścimy niebawem.

 

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, jest nieoczekiwana, wyjątkowa, niezależna

od nas w żadnym stopniu, a jej skutki są trudne do przewidzenia.

created by Grupa BroNET